Book et nano-besog på Aarhus Universitet

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) tilbyder et såkaldt besøgsserviceprogram,der primært er rettet mod gymnasier, HTX, HF og de ældste klasser ifolkeskolen, men alle er velkomne til at kontakte os. Aktiviteterne under besøgsserviceer tilrettelagt, så de kan indgå i et hel- eller halvdagsbesøg af en hel klasse på iNANO.

Et besøgsprogram kan have følgende elementer:1. Perspektiverende foredrag

2. Eksperimentelle øvelser

3. Rundvisning på laboratorier

4. Introduktion til uddannelsen i nanoteknologi og forskningsaktiviteter ved iNANO

5. Undervisning ved NanoshowFor mere information se venligst

http://inano.au.dk/viden-om/besoegsservice/